سفارش تبلیغ
صبا

فروش فایل2

روش های تدریس

مرجع فایلهای امورزشی | روش های تدریس

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

 • مرجع فایلهای امورزشی | روش های تدریس

  دسته بندی : مباحث رشته ها » عمومی رشته ها

  تحقیق روش های تدریس
   متشکل از 26 صفحه ، در قالب word  قابل ویرایش و اماده پرینت

  بخشی از محتوا ::

  امروزه ضرورت ایجاد تحول در فرآیند یاددهی –یادگیری و روش های تدریس مورد اذعان تمامی صاحب نظران و مسئولین آموزش و پرورش می باشد.تأکید بر روش های فعال و مشارکتی تدریس و جنبه های کاربردی دروس ,زمینه های تفکر را در دانش آموزان تقویت نموده ,یادگیری از دوام و عمق بیشتری برخوردار گردیده و انگیزه ی فراگیران را افزایش می دهد . توجه به فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی در مدارس سبب اعتلای آموزش و رشد خلاقیت های دانش آموزان می شود.

  در این راستا و با عنایت به نتایج حاصل از بازدید گروههای آموزشی از مدارس,در ستاد فعال سازی آزمایشگاهها و کارگاه های استان ,مصوب گردید که به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاهها  و کارگاههای مدارس و فعالسازی آنها ,مجموعه آزمایش های قابل اجرای دروس فیزیک –شیمی –زیست شناسی و زبان انگلیسی توسط گروههای آموزشی استان طراحی و مدون گردیده و متناسب با محتوای کتاب درسی در طول سال تحصیلی توسط دبیران محترم دروس مربوطه در مدارسی که امکانات آزمایشگاهی دارند پیگیری و اجرا گردد.

  جزوه حاضر شامل مجموعه آزمایش های قابل اجرا در دروس فیزیک –شیمی –زیست شناسی و زبان انگلیسی می باشدکه متناسب با محتوای دروس زمان بندی گردیده است . از سر گروههای آموزشی دروس مربوطه و دبیران محترم انتظار می رود با بها دادن به ساعات آزمایشگاه ,زمینه ی اجرای آزمایش های پیشنهادی را فراهم آورده و به تعمیق یادگیری فراگیران کمک شایان توجهی بنمایند. از مدیران محترم واحدهای آموزشی نیز تقاضا داریم ضمن گنجاندن ساعات آزمایشگاه ها در برنامه ی هفتگی دبیرستان ,زمینه انجام آزمایش ها را بیش از گذشته فراهم آورند تا با تعامل بیشتر مسئولین مدرسه و دبیران و متصدیان محترم آزمایشگاهها ,شاهد فعال تر شدن آزمایشگاهها و رشد فعالیت های علمی و کارگاهی فراگیران باشیم .

  از سرگروههای محترم آموزشی دروس مربوطه در نواحی و مناطق استان نیز انتظار داریم ضمن توجیه دبیران محترم و ایجاد هماهنگی های لازم ,در بازدید از فرآیند تدریس دبیران ,فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی را مد نظر قرارد داه ,دبیران فعال در این زمینه را شناسایی و مورد تقدیر قرار دهند.

  امید است با تلاش و همت مسئولین و دبیران محترم شاهد توسعه توأمان دانایی و توانایی فراگیران باشیم .

  کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی دورهء متوسطهء استان اصفهان

  آزمایش های پیشنهادی برای کتاب درسی شیمی (1)

  در برنامه ی پیشنهادی برای هرماه دو جلسه ی آزمایشگاه در نظر گرفته شده است:

  نیمهء اول مهرماه

  آشنایی با موارد ایمنی در آزمایشگاه- آشنایی با برخی ابزارهای آزمایشگاهی

  آشنایی با طرز درست نوشتن گزارش کار-گروه بندی دانش آموزان

  • محتوای فایل دانلودی:

   تحقیق روش های تدریس
   متشکل از 26 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت


روش های تدریس

روش های تدریس

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

 • روش های تدریس

  دسته بندی : مباحث رشته ها » عمومی رشته ها

  تحقیق روش های تدریس
   متشکل از 26 صفحه ، در قالب word  قابل ویرایش و اماده پرینت

  بخشی از محتوا ::

  امروزه ضرورت ایجاد تحول در فرآیند یاددهی –یادگیری و روش های تدریس مورد اذعان تمامی صاحب نظران و مسئولین آموزش و پرورش می باشد.تأکید بر روش های فعال و مشارکتی تدریس و جنبه های کاربردی دروس ,زمینه های تفکر را در دانش آموزان تقویت نموده ,یادگیری از دوام و عمق بیشتری برخوردار گردیده و انگیزه ی فراگیران را افزایش می دهد . توجه به فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی در مدارس سبب اعتلای آموزش و رشد خلاقیت های دانش آموزان می شود.

  در این راستا و با عنایت به نتایج حاصل از بازدید گروههای آموزشی از مدارس,در ستاد فعال سازی آزمایشگاهها و کارگاه های استان ,مصوب گردید که به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاهها  و کارگاههای مدارس و فعالسازی آنها ,مجموعه آزمایش های قابل اجرای دروس فیزیک –شیمی –زیست شناسی و زبان انگلیسی توسط گروههای آموزشی استان طراحی و مدون گردیده و متناسب با محتوای کتاب درسی در طول سال تحصیلی توسط دبیران محترم دروس مربوطه در مدارسی که امکانات آزمایشگاهی دارند پیگیری و اجرا گردد.

  جزوه حاضر شامل مجموعه آزمایش های قابل اجرا در دروس فیزیک –شیمی –زیست شناسی و زبان انگلیسی می باشدکه متناسب با محتوای دروس زمان بندی گردیده است . از سر گروههای آموزشی دروس مربوطه و دبیران محترم انتظار می رود با بها دادن به ساعات آزمایشگاه ,زمینه ی اجرای آزمایش های پیشنهادی را فراهم آورده و به تعمیق یادگیری فراگیران کمک شایان توجهی بنمایند. از مدیران محترم واحدهای آموزشی نیز تقاضا داریم ضمن گنجاندن ساعات آزمایشگاه ها در برنامه ی هفتگی دبیرستان ,زمینه انجام آزمایش ها را بیش از گذشته فراهم آورند تا با تعامل بیشتر مسئولین مدرسه و دبیران و متصدیان محترم آزمایشگاهها ,شاهد فعال تر شدن آزمایشگاهها و رشد فعالیت های علمی و کارگاهی فراگیران باشیم .

  از سرگروههای محترم آموزشی دروس مربوطه در نواحی و مناطق استان نیز انتظار داریم ضمن توجیه دبیران محترم و ایجاد هماهنگی های لازم ,در بازدید از فرآیند تدریس دبیران ,فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی را مد نظر قرارد داه ,دبیران فعال در این زمینه را شناسایی و مورد تقدیر قرار دهند.

  امید است با تلاش و همت مسئولین و دبیران محترم شاهد توسعه توأمان دانایی و توانایی فراگیران باشیم .

  کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی دورهء متوسطهء استان اصفهان

  آزمایش های پیشنهادی برای کتاب درسی شیمی (1)

  در برنامه ی پیشنهادی برای هرماه دو جلسه ی آزمایشگاه در نظر گرفته شده است:

  نیمهء اول مهرماه

  آشنایی با موارد ایمنی در آزمایشگاه- آشنایی با برخی ابزارهای آزمایشگاهی

  آشنایی با طرز درست نوشتن گزارش کار-گروه بندی دانش آموزان

  • محتوای فایل دانلودی:

   تحقیق روش های تدریس
   متشکل از 26 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت